../img/pics/medium/155531_oetzi8jl3w.jpg Qlobalizmin yeni mərhələsi - Telman Orucov yazır
../img/pics/medium/155526_c4y2nq1enn.jpg Təbiətin özü kimi - Zahid Afşar Eloğlunun şeirləri haqqında
../img/pics/medium/155518_u6vb2uwdz7.jpg Borçalıdan Ana Vətənə uzanan milli dəyərlər körpüsü
../img/pics/medium/155516_bjftm1j9q0.jpg Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixinin görkəmli tədqiqatçısı