../img/pics/medium/160517_rnxkbv1nqn.jpg Ciddi hüquqşünas, kövrək və romantik ədəbiyyatçı...
../img/pics/medium/160516_3xxpkjwig8.jpg Yaddaşımın arxivindən - Fikrət Qoca yazır
../img/pics/medium/160490_bystgfrlpq.jpg Romantizm: bütün yönləri ilə
../img/pics/medium/160488_u1c14z4k4l.jpg Məğlubların humanist qisası - Telman Orucov yazır