525.Az

"Döyüşən bayraq" - Barat Vüsalın vətənpərvərlik şeirləri


 

"Döyüşən bayraq" - <b style="color:red">Barat Vüsalın vətənpərvərlik şeirləri </b>

DÖYÜŞƏN BAYRAQ

Mən hər gün kölgəndən keçirəm sənin,
Hər gün ucalırsan başımın üstə.
Hər cür döyüşlərə sən də hazırsan,
Torpağımın üstə, daşımın üstə!

Hər gün başım üstə sən varsan deyə,
Başımı dik tutub gəzirəm mən də.
Vətən, Torpaq, Millət əmr eylədiyi
Döyüşdə olmağa hazıram mən də,
Döyüşdə ölməyə hazıram mən də!

Layiqsən göylərdə dalğalanmağa,
Günəş bayrağısan, Ay bayrağısan!
Sən yerlər bayrağı deyilsən, haşa,
Əcdadım Göy türkün göy bayrağısan!

Uğrunda vuruşaq, uğrunda ölək,
Meydanı boşaldıb mərdə qoysunlar.
Vaxt olsun, məni də sənə bükərək,
Məzara sallayıb, qəbrə qoysunlar.

Hünər dastanını şair, bu yurdun
Hamımızdan qabaq bayrağım yazır.
Bayrağı olmayan məmləkət quldur,
Bayrağı olmayan məmləkət yazıq!

Yerlərdə susmayaq əlacsız halda,
Göylərin qatında danışa bilək.
Nə var danışmağa öz adımızdan,
Bayrağın adından danışa bilək,
Torpağın adından danışa bilək!

Qürurmu yoxumdur, sevincmi yoxum?
Dərdim Vətən, Millət, Torpaqdır mənim.
Açın! İstəsəniz açın, bir baxın,
Ürəyim döyünən bayraqdır mənim!

Bayrağım! Sabahla verib əl-ələ,
Düşmənlə vuruşur, savaşırsan sən.
Bütün zamanlara, bütün illərə,
Bütün əsrlərə yaraşırsan sən,
Bütün dövrlərə yaraşıqsan sən!

HİMN

Nəvəm Varidə

Nəğmə bilir yumru daşı, ay Allah,
Ötür, olub Qumru quşu, ay Allah!
Barmaqları yumrulaşır ay Allah,
Nəvəm himn oxuyur, üç yaşlı nəvəm!

Adi saymır Azərbaycan sözünü,
Deyir, doymur, Azərbaycan sözünü!
Yerə qoymur Azərbaycan sözünü,
Nəvəm himn oxuyur, üç yaşlı nəvəm!

Gör, könül köhləni nə şahə qalxıb,
Elə bil ki, uca bir dağa qalxıb!
Nəvəmin ürəyi ayağa qalxıb,
Nəvəm himn oxuyur, üç yaşlı nəvəm!

Ox atan da, ox udan da özüdür,
Yer üzünün oxu sanda, özüdür.
Oxudan da, oxuyan da özüdür,
Nəvəm himn oxuyur, üç yaşlı nəvəm!

Oxusa da, çoxu belə oxumaz,
Oxuyana baxıb belə, oxumaz!
Hər uşağın ruhu belə oxumaz,
Nəvəm himn oxuyur, üç yaşlı nəvəm!

Bulaq kimi, dəniz kimi oxuyur,
Sənli kimi, sənsiz kimi oxuyur.
Bakı kimi, Təbriz kimi oxuyur,
Nəvəm himn oxuyur, üç yaşlı nəvəm!

Bildim, sarı sim olacaq dünyada,
Mənim nəvəm kim olacaq dünyada?
Mənim nəvəm himn olacaq dünyada,
Nəvəm himn oxuyur, üç yaşlı nəvəm!

Mən yaşında oxuyacaq, bilirəm,
Sən yaşında oxuyacaq, bilirəm.
Min yaşında oxuyacaq, bilirəm,
Nəvəm himn oxuyur, üç yaşlı nəvəm!

KÖRPƏLƏR EVİ

Körpələr evini yaxşı saxlayın,
Körpələr evini yaxşı qoruyun.
Körpələr evini kim qoruyursa,
Torpağı qoruyur, daşı qoruyur.

Birciyi qorunsa bu körpələrin,
Hamı əminlikdən əmin olacaq.
Birliyi qorunsa bu körpələrin,
Yurdun bütövlüyü təmin olacaq.

Hər biri gərəkdir Vətənə, gərək,
Hər şeydən əvvəl, baş bu körpələrdir.
Sevin körpələri yurd balasıtək,
Ən böyük vətəndaş bu körpələrdir!

Onlardır gələcək igid əsgər də,
Bilsin qızıl ilan - o düşmən əfi...
Ən böyük sipər də, elə səngər də,
Körpələr evidir, Körpələr evi!

Qoymazlar qoyulsun hərraca torpaq,
Hər biri Vətəndən güc alacaqdır.
Əldə tutduqları balaca bayraq,
Bir gün özləritək böyüyəcəkdir,
Bir gün özləritək ucalacaqdır!

Gör nələr gözləyir ölkə bunlardan,
Zəfərlər gözləyir ölkə bunlardan.
Çox körpə sanmayaq
Çox da bunları...
Biz daha uşağıq, biz daha uşaq,
Biz daha körpəyik bəlkə bunlardan?!

... Biz daha körpəyik bəlkə bunlardan,
Onlara verib bax, öyüd bir Vətən.
Bunların bap-bala sinələrində
Böyük bir ölkə var,
Böyük bir Vətən!

TORPAQ, DAŞ HEYKƏLİYƏM

Ha çək-çevir eyləyəm,
Ha düşünəm, daşınam.
Qərarım budu, Vətən,
Torpağınam! Daşınam!

Kimdi haqqı duymayan?
Kimdi dərdə uymayan?
Kimdi axı saymayan,
Torpağı nam, daşı nam?

Yazsın əli qələmli,
Dinsin dili kərəmli...
Önəmlərdən önəmli
Torpaq - önəm, daş - önəm!

Haqq nəzərdən salmasın,
Heç vaxt gözüm dolmasın.
Nahaq yerə almasın,
Torpağı nəm, daşı nəm!

Bütün dinlər içimdə,
Ruhum inlər içimdə...
Bütün dinlər içində,
Torpaq dinəm, Daş dinəm!

Sanmasınlar dəliyəm,
Barat, mənmi ölüyəm?
Torpaq, Daş heykəliyəm,
Torpaq anam! Daş anam!

YURDDAŞ

Uçduqca uçmayan evəm,
Çıxdıqca çıxmayan canam.
Mən özümdən çox razıyam,
Mən özümdən çox məmnunam,
Xocalıda yaşayıram!

Yox, vecimə deyil mənim,
O raket də, bu mərmi də.
Yerim məlum, yurdum bəlli,
Mən hələ də, mən indi də
Xocalıda yaşayıram!

Neyləyər qırğınlar mənə,
Durmuşam özüm önündə.
Əkin-biçinlə məşğulam,
Düşmənin gözü önündə...
Xocalıda yaşayıram!

Dağım-daşım, ey yurddaşım,
Sənə, mənə ümid bəslər.
Məni qətliam edərlər,
Məni yurddan edəmməzlər,
Xocalıda yaşayıram!

Mərd oğluma, mərd qızıma,
Tac oluban yaşayıram.
Millətimdən, qeyrətimdən
Güc alıban yaşayıram,
Xocalıda yaşayıram!

Mən yarı insanam daha,
Mən yarı bülbül olmuşam.
Xarı bülbülün xətrinə
Mən Xarı bülbül olmuşam,
Xocalıda yaşayıram!

Ağrıların, acıların
Mən sonuncu Xocalıyam.
Mən Vətən-yurd, Yurd-vətənəm,
Mən onunçün Xocalıyam.
Yox, sonuma çıxanmazlar,
Mən sonuncu Xocalıyam,
Xocalıda yaşayıram!

XARI BÜLBÜLÜN YANI

Yerim - yarı çəmənlik,
Yarı bülbülün yanı.
Mən heç də yarımayım,
Yarı, bülbülün yanı!

Sanma bal olan yerdi,
Dərd-qəm  bol olan yerdi,
Nəğmə yığılan yerdi,
Arı, bülbülün yanı!

Ömür qanqal qoxmasın,
Öyümüzü yıxmasın.
Əlimizdən çıxmasın,
Barı, bülbülün yanı!

O ölü, diri məlum,
Sirrin də sirri məlum.
Şairin yeri məlum:
Xarı bülbülün yanı!

 

30.10.2020    çap et  çap et