525.Az

Torpaqdan tutub qalxdıq... - Fidan Abdurəhmanova yazır


 

BU GÜN UNUDULMAZ ŞAİRƏMİZ NURƏNGİZ GÜNÜN DOĞUM GÜNÜDÜR

Torpaqdan tutub qalxdıq... - <b style="color:red"> Fidan Abdurəhmanova yazır</b>

Azərbaycanda İstiqlal mücadilələrinin tarixi bir əsrə bərabərdir. Lakin istiqlalçılıq və milli azadlıq ideyaları ana kitabımız "Kitab-i Dədə Qorqud" eposundan başlayaraq 1300 illik ədəbiyyatımız boyunca bədii cəhətdən sərgilənib. Ümumən türk ədəbiyyatında doğma ədəbiyyatımızda azadlıq təşnəsi həmişə aktual mövzu olub. Millətimiz öz varlığını tarixə sübut etmək üçün zaman-zaman bütün maneələri dəf edərək azadlığa can atıb. Demək ki, azadlıq və milli istiqlal bəzən ideal kimi, bəzən isə həqiqət kimi bədii əsərlərdə xüsusilə poeziyamızda ön planda olub.

İstiqlalçılıq qayəsi Qarabağın işğaldan azad olması uğrunda Vətən savaşında öz tarixi zirvəsini buldu. Tarixin təcrübəsinə istinad edərək biz belə hesab edirik ki, dövlət, xalq, ordu məhz milli istiqlal enerjisi ilə silahlanaraq, 44 günlük Vətən savaşında türkün əbədi düşməni olan işğalçı ermənilərə qalib gəldi. Hələ zaman-zaman bu qalibiyyət ruhu poeziyamızda yeni-yeni əsərlərə mövzu olacaq.

Bəşəriyyətin yaradılışı ilə yaranan Vətən torpağı insanlığın ən müqəddəs yeri və hissidir. Uğrunda qan tökülərək, can fəda edilərək dünyanın ən böyük müharibələri, qələbələri ilə yaddaşlara həkk olunmuşdu. Əsrlərdi poeziya bu tarixi prosesləri zərif sətirlərində bəzən kövrək, bəzən sərt ismarıclarla tarixin çərxinə təkan vermişdi.

Şeirin məkan, xarakter, üslub kimi komponentləri şairin emosional vəziyyətini müəyyən edir. Nurəngiz Nurun şeirlərindəki hadisələr, situasiyalar çox yerdə baş verə bilər, yetər ki, mövzusu Vətən olsun! Qoynuna baş qoyduğumuz isti torpaq olsun!

 

Düşdü torpaq üstə, qəfil yıxıldı,

Nədən ki, bu torpaq bu cür yaxıldı?

Torpağın sinəsi, köksü istiydi,

Torpağı göz yaşı isitmiş idi.

(İsti torpaq)

 

Torpağımızı doğrayan tikanlı məftillərə, peşkəş verən imzalara, yaradıcılığının bütün dövrlərində misraları ilə səs-səsə verən Nurəngiz Günün şeirləri Vətənin mənəvi dəyərləri barədə müdrik düşüncənin bədii-fəlsəfi yekunudur.

 

Torpaq iki haçadır,

Körpu heyrət içində,

Məftillər qocalıbdır.

Gör haçandır

iki yol arasında

qollar naçar qalıbdır!

 (Ürəyimi eşit dünya)

 

Nurəngiz Gün sevgisini də, həsrətini də, şeirdə səssiz-səmirsiz yalnız daxili təbəllüatlarla hətta fərqli obrazlarla üzə çıxararaq bəzən tək bir sözlə ifadə edir. Bütün şeirlərində təəssübkeş, mərd qəhrəman azərbaycanlı mövqeyi ilə fikrini bildirirdi. Vətəninin yad əllərə düşdüyü gündən qələmə aldığı şeirləri nigaran, ağrılı, narahatlığı ifadə edir.

 

O torpağın adı Məlul Xocalı!

Çəpəri qalın çəkilib...

Hə, Ruzgar, hərdən soruşuram Ondan

xəyalən:

"- Xocam!.. Məğlubum!.. Necəsən?

Yoxsa dağ çəkdi sinənə tarixi dilənçi -

Bəd Qonşu? -

Drammatik "Yazıq erməni" ilə

Məşhur Qırmızı Qospodin?" -

O! Qospodi! Nə nazik əndişədə olmuşdur

Köhnə Sovet humanisti? -

Motoatıcı daşıyan

kütləvi qırğın maşını? -

"Möhtəşəm" bir Alay!!!

(Xocalı simfoniyası)

"Vətən" şeirində "Səni ta qədimdən tanıyıram, Vətən!" Vətənin daş kəsəyindən başqa Göylərinin sərhədlərindən təsəlli alaraq itən bir qarışına da göynəyir, pərən-pərən düşmüş bütün didərginləri Xudavəndin divanə məxluqu kimi səsləyir:

 

Asimanda bir zaman

Vıyıldayan ən hündür havalı!

Yox, qayıtma! Dərd verər sarsıntı.

Axı sənin çəpərsiz o Qaya Məskənini

Özəlləşdirdi artıq qarıltılar hasarı!-   

 (Ox, Xudavəndin divanə məxluqu)

 

Yol uzunu arzular, xəyallar quran Nurəngiz xanım döngələri, daşları bağrına basaraq,  nə olardı haqq yolları açıq olardı, bu ayaq səsləri yüz illik mürgüləri qatıb-qatışdıraydı!..

 

Nolaydı, ah,

yuxular çin çıxaydı,

gömgöy bənövşə arzular

nə saralıb, nə də solmuş olaydı,

bütün bağçalar, qapılar

sevgi çələngi, müjdələr,

gül-çiçəklə dolmuş olaydı,

bir gün də bir sübh çağı

şəhid ruhlar... məzarlar

vüsal cəngilərindən

agah olmuş olaydı!

(Yol uzunu arzular)

 

Hər bir vətəndaşın öz əcdadına Vətəninin tarixini yazdığı üçün can borcu vardır. Bu borcu ödəməyin yeganə yolu yurdunu qorumaq, onların çətinliklə bizə təhvil verdikləri bu torpaqları gələcək nəsillərə tapşırmaqdır. XX əsrin əvvəllərində Almas İldırımın "Mən kiməm, kimlərdənəm, harda mənim el-obam?" şeiri bir çox suallara cavab idi.

 

Bir zamanlar Altaylardan enib yaşıl düzlərə,

Asiyanın qucağında atəş yaxan mənmiyəm?

Göy xaqanından salam gətirib dənizlərə,

Qərbə coşğun bir sel kimi

axan mənmiyəm?

(Mən kiməm?)

 

Nurəngiz Günün poeziya yolu aydın, eşqi dərin, əqidəsi, məsləki Azərbaycan adına layiq  türk ruhu kimi yenilməzdir. Ömrünün 84-cü payızında torpağın üstündə olmasa da, onun kövrək ruhunu əks etdirən əsərləri əsrlərlə oxunacaq, dinləniləcək və torpaq zəfər şeirləri ilə ətirlənəcək:

 

Qayıtdım bu torpağa,

Bu torpağa dönüncə

dizlərim titrəyir...

Bu torpağın önündəyəm.

Eləcə mil durmuşam,

dil tutulub, nəfəs təntiyir.

Bu torpaqda nələr tapdım, nələri itirdim!

(Torpaq yuxularım)

 

 

 

21.09.2022    çap et  çap et