525.Az

Zəngəzuru tanıyaq və tanıdaq - Musa Urud yazır


 

XIII məqalə

Zəngəzuru tanıyaq və tanıdaq - Musa Urud yazır<b style="color:red"></b>

Zəfər yolu və Zəngəzur bayatıları

Zəngəzur haqqında silsilə yazılarımı ötən ilin sonunda yekunlaşdırmağı düşünürdüm. Lakin cənab Prezident İlham Əliyevin 24 dekabr 2022-ci il tarixində, öz ad günündə Qərbi Azərbaycan icmasının binasının açılışında söylədiyi konseptual fikirlər məni bu mövzunu davam etdirməyə sövq etdi. Cənab Prezidentin həmin görüşdə söylədiyi "Biz ata- babalarımızın yurdlarına qayıdacağıq", "Bu, bizim haqqımızdır", "Biz sülh yolu ilə qayıdacağıq", - kimi fikirlər Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyasının kontur cizgiləri kimi qiymətlidir və hər birimiz bu yolda bacardığımızı etməli, öz töhvələrimizi verməliyik.

Deməli, bizi Şuşaya qovuşduran Zəfər yolu davam edir. Bu yol bizi Zəngəzura, İrəvana, Göyçəyə, Dərələyəzə, Ağbabaya aparacaq. Necə deyərlər, ömür bitər, yol bitməz. Yolumuz açıq olsun. Mən inanıram ki, o yurdlara gedəcəyik, bizdən öncə isə arzularımız, sözlərimiz, nəğmələrimiz gedəcək o ellərə. Bu vəsilə ilə də "Zəngəzur bayatıları"nı yazdım. Məndən əvvəl də Zəngəzura bayatılar yazan Sarı Aşığa, Hüseyin Kürdoğluya, Ağa Laçınlıya, Eldar Baxışa, Zəlimxan Yaquba, İlham Qəhrəmana və digər söz ustadlarımıza salam olsun!

Zəngəzur bayatıları

Mən aşiq Zəfər yolu,
İgid yolu, ər yolu.
Zəngəzura gedənin
Qədəminə sər, yolu.

***

Yolum Zəngəzuradı,
Kəbəm, qibləm oradı.
Hər qayası bir ayə,
Hər dağı bir surədi.

***

Aşıq zəngəzurludu,
Üzü, gözü nurludu.
Yurdsuz xar olan igid,
Eliynən qürurludu.

***

Əzizim buz bulaqlar,
Yanı yarpız bulaqlar,
Dəniz, insafın olsun
Körpədi qız bulaqlar.

***

Əzizm İşıqlıya,
Gün düşüb İşıqlıya.
Göygöl Kəpəzə aşiq,
Qara göl İşıqlıya.

***

Salvartıda qara bax,
İgid düşüb dara, bax.
Çən-dumandan xəbərsiz
Yol gözləyən yara bax.

***

Əzizinəm Qafan oy,
İtirən oy, tapan oy!
Sinəsindən gül açan,
Butasından gopan, oy!

***

Mən aşıq Qazan gölə,
Xustuba, Qazan gölə.
İndi düşmən tor atır,
Bir vaxt yar üzən gölə.

***

Mən aşiqəm şıxlara,
Sofuluya, Şıxlara.
Yağı yolu kəsibdi,
Həsrətdi aşiq yara.

***

Urud, Ağdü, Vağədi,
Xandı, bəydi, ağadı.
Bazar çayın boynunda
Üç qızıllı cığadı.

***

Mən aşiq Ağbulağa,
Gorusa, Ağbulağa.
Qar yağmır neçə ildi
Həsrətdi bağ bulağa.

***

Zorzor bulaq gur gəlsin,
İç, gözünə nur gəlsin.
Əvvəl yol, dəhliz olsun,
Sonra Zəngəzur gəlsin!

***

Mən aşiqəm düz, düzə,
Gəl oturaq diz-dizə.
Əl uzatsan çatandı
Zəngəzurdan Təbrizə.

***

Bəd gözdə nəzər yana,
Nə zərgər, nə zər yana.
Araza od düşməsin,
Qorxuram Xəzər yana.

***

Aşıq nagüman ağlar,
Yamacda duman ağlar.
Oxçu, Yaycı viranə,
Ox ağlar, kaman ağlar.

***

Mən aşıq, tel üşüdü,
Cıqqada tül üşüdü.
Üçtəpədə yel əsdi,
Gorusda gül üşüdü.

***

Buğda əkdim dəmiyə,
Maral doldu zəmiyə.
Zəngilandan nə qalır
Lökə, Maralzəmiyə?

***

Quzeydə qar qalandı,
Qırğılar qarğalandı.
Şəkiyə gedəmmədim,
Yoluma qar qalandı.

***

Dərdli hər dərdə ağlar,
Kiriyər, bir də ağlar.
Qərib aşıq əlində
Tel ağlar, pərdə ağlar.

***

Yaz arzum qışa döndü,
Gözümdə yaşa döndü.
Qırxqız dağında qırx qız
Daş oldu, daşa döndü.

***

Əziziyəm İrəvan
Şuşa, Təbriz, İrəvan.
Gözümüzün nurusan
Candan əziz, İrəvan!

***

Əzizim Zəngəzura
Yol gedər Zəngəzura
Daha nə qəm yaraşmır,
Nə kədər, Zəngəzura.

***

Əzizim Alagözə,
Aşiqəm ala gözə.
Qar yağıb Ağbabaya,
Gün düşüb Alagözə.

***

Mən aşiq Comərdliyə,
İgidliyə, mərdliyə.
Çatdınsa Ərəfsəyə,
Nə qalır Comərdliyə.

***

Xan gəlsin, paşa gəlsin
Qəlbimiz cüşa gəlsin.
İrəvanla Təbrizin
Müjdəsi qoşa gəlsin.

 

24.01.2023    çap et  çap et